Hình ảnh Tiệc ngày Lễ Tạ Ơn 2017

Ảnh : Van Han

This slideshow requires JavaScript.

 

Ảnh Nhất Hùng

This slideshow requires JavaScript.

THÔNG BÁO GIẢI THI EM VIẾT TIẾNG VIỆT

 

1. Cuộc Thi Em Viết Tiếng Việt 2017

Cuộc thi dành cho các em từ 12 tuổi – 24 tuổi.

Hạn chót nộp bài ngày 22 tháng 10, 2017

2. Kính mời tham dự buổi Lễ Phát Giải Thưởng Cuộc Thi Em Viết Tiếng Việt &

Giải Thưởng PHỤNG SỰ Cộng Đồng vùng Hoa-Thịnh-Đốn 2017

Thời gian: 2:00PM – 4:30PM – Chủ nhật ngày 29 tháng 10, 2017

Địa điểm: Jewish Community Center

8900 Little River Turnpike, Fairfax, VA