THÔNG BÁO GIẢI THI EM VIẾT TIẾNG VIỆT

 

1. Cuộc Thi Em Viết Tiếng Việt 2017

Cuộc thi dành cho các em từ 12 tuổi – 24 tuổi.

Hạn chót nộp bài ngày 22 tháng 10, 2017

2. Kính mời tham dự buổi Lễ Phát Giải Thưởng Cuộc Thi Em Viết Tiếng Việt &

Giải Thưởng PHỤNG SỰ Cộng Đồng vùng Hoa-Thịnh-Đốn 2017

Thời gian: 2:00PM – 4:30PM – Chủ nhật ngày 29 tháng 10, 2017

Địa điểm: Jewish Community Center

8900 Little River Turnpike, Fairfax, VA

Tin Buồn

Nhà việt Nam vô cùng xúc động và thương tiếc trước sự ra đi của Bà Đào thị Thượng Chí, một cộng sự viên đắc lực của nhà Việt Nam trong những ngày Lễ Tết và thường sinh hoạt với Nhà Việt Nam trong các sự kiện nhiều năm qua. Nhà Việt Nam thành thật chia buồn cùng quý quyến và cầu nguyện hương linh Bà an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.Screen Shot 2017-10-07 at 7.38.29 AM