THÔNG BÁO GIẢI THI EM VIẾT TIẾNG VIỆT

 

1. Cuộc Thi Em Viết Tiếng Việt 2017

Cuộc thi dành cho các em từ 12 tuổi – 24 tuổi.

Hạn chót nộp bài ngày 22 tháng 10, 2017

2. Kính mời tham dự buổi Lễ Phát Giải Thưởng Cuộc Thi Em Viết Tiếng Việt &

Giải Thưởng PHỤNG SỰ Cộng Đồng vùng Hoa-Thịnh-Đốn 2017

Thời gian: 2:00PM – 4:30PM – Chủ nhật ngày 29 tháng 10, 2017

Địa điểm: Jewish Community Center

8900 Little River Turnpike, Fairfax, VA