Tin Buồn

Nhà việt Nam vô cùng xúc động và thương tiếc trước sự ra đi của Bà Đào thị Thượng Chí, một cộng sự viên đắc lực của nhà Việt Nam trong những ngày Lễ Tết và thường sinh hoạt với Nhà Việt Nam trong các sự kiện nhiều năm qua. Nhà Việt Nam thành thật chia buồn cùng quý quyến và cầu nguyện hương linh Bà an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.Screen Shot 2017-10-07 at 7.38.29 AM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


seven + = 15

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>