THÔNG BÁO GIẢI THI EM VIẾT TIẾNG VIỆT

 

1. Cuộc Thi Em Viết Tiếng Việt 2017

Cuộc thi dành cho các em từ 12 tuổi – 24 tuổi.

Hạn chót nộp bài ngày 22 tháng 10, 2017

2. Kính mời tham dự buổi Lễ Phát Giải Thưởng Cuộc Thi Em Viết Tiếng Việt &

Giải Thưởng PHỤNG SỰ Cộng Đồng vùng Hoa-Thịnh-Đốn 2017

Thời gian: 2:00PM – 4:30PM – Chủ nhật ngày 29 tháng 10, 2017

Địa điểm: Jewish Community Center

8900 Little River Turnpike, Fairfax, VA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


one + 2 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>