Giới Thiệu Tập Sách Biên Khảo-Thong Dong Tuổi Vàng

Xin trân trọng giới thiệu đến quý đồng hương chương trình ra mắt :

Thong Dong Tuổi Vàng

Tập Sách Biên Khảo

Tác giả Lê thị Hàn & Tạ thị Bích Đào

sẽ được tổ chức vào 1 giờ chiều ngày Chủ Nhật 15 tháng 4 năm 2012

tại Mason District Goverment Center

6507 Columbia Pike , Annandale 22003Hội Đoàn Bảo Trợ

Trung Tâm Văn Bút miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật,

Cơ sở Cỏ Thơm, Nguyệt San Kỷ Nguyên Mới,

Hội Thân Hữu Cố Đô Huế, Hội Quảng Đà Miền Đông Bắc Hoa Kỳ

Chương trình văn nghệ

Do một số ca nhạc sĩ trong vùng đảm nhiệm

Xin liên lạc

Lê Tống Mộng Hoa : 703-354-0051

Phan Anh Dũng :804-387-8773

Đèo văn Sách;703-9812612

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− six = 1

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>