Feed The Homeless Program

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT BỮA ĂN MIỄN PHÍ NĂM 2015Feed Homeless 2015 updated

CÔNG TÁC TỪ THIỆN TẠI MANASSAS

 


Certificate
Feed Homeless 2014 updated House the Homeless_Page_1

Chương Trình giúp những bữa ăn cho những người vô gia cư do Nhà Việt Nam tổ chức mỗi tháng tại Bailey’s Crossroads Community Center mong được sự giúp đỡ của quý vị về nhân lực cũng như thực phẩm và tài chánh. Sau đây là lịch trình sẽ được thực hiện trong năm 2013.  Xin các ân nhân vui lòng liên lạc với Nhà Việt Nam theo thông báo bên dưới.

Sinh hoạt định kỳ hằng tháng của Nhà Việt Nam tại Bailey’s Crossroads Community Center. Cung cấp từ 80 đến 100 phần ăn cho những người vô gia cư tại shelter. Buổi sinh hoạt này vào ngày 24 tháng 2 năm 2013. Ảnh chụp của anh David Diec. Xin click vào ảnh để xem thêm.Vào ngày Lễ Tạ Ơn 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 4 = five

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>