Sách “Danh Nhân Trong Lịch Sử”

Ra Mắt Sách của giáo sư Phạm văn Tuấn vào ngày Thứ Bảy, 8 tháng 11 năm 2014.
4 giờ đến 6 giờ chiều  tại Nhà Việt Nam, 308 Hillwood Avenue, L.1, Falls Church, VA 22046.

Bộ sách “Danh Nhân Trong Lịch Sử” (Tập 1 và 2), tác phẩm sưu khảo mới nhất của giáo sư Phạm Văn Tuấn do cơ sở Cỏ Thơm xuất bản, dày trên 1000 trang, trình bày những nét khái quát về tiểu sử và thành quả của 76 nhân vật lừng danh trên thế giới trong các lãnh vực khác nhau, từ lịch sử, chính trị, xã hội, đến khoa học, quân sự, văn hóa v.v… — những nhân vật đã để lại nhiều ảnh hưởng lớn lao đối với toàn thể nhân loại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


nine − 5 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>