GaLa 2012

Buổi văn nghệ gây quỹ cho Nhà Việt Nam được tổ chức năm nay tại nhà hàng Harvest Moon vào ngày chủ nhật 30 tháng 12 năm 2012 với sự góp mặt đặc biệt của nhóm trẻ vùng Hoa Thịnh Đốn, gồm có Quế Thanh, Duy Vũ, Vũ Nguyễn, Kenny Nguyễn, và ca sĩ Quang Tuấn, ca sĩ Đèo văn Sách, Kim Phụng , Quang Vinh và Thu Thủy. Piano: Bùi Quang Hiển, Guitar: Mạnh Khải, Keyboard: Sĩ Thành

Xin click vào ảnh để xem

Ảnh của Nhất Hùng

Ảnh của Van Han

Chưong Trình Nhà VN , tiec tat niên 2012
Video Clip của Bùi Dương Liêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


two × = 16

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>