Giới Thiệu Sách Mới

* Trân trọng kính mời quý Anh Chị Hội Viên và Thân Hữu Câu Lạc Bộ Sách Nhà Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn tham dự buổi Họp Mặt Book Club ngày 8 tháng 10 năm 2017 (từ 2 giờ đến 5 giờ chiều tại Nhà Việt Nam) để giới thiệu tác phẩm “Du Ngoạn Đó Đây – tập 4″ của Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (Hội Viên Book Club).


Thân kính,

Nhóm Điều Hành Book Club Nhà Việt Nam

 

Xin bấm vào hình để đọc bài điểm sách của Trịnh Bình AnThiep Moi Du Ngoan Do Day [Ngoc Hanh]