Một Hành Trình Thơ 1948-2008 – Thi Sĩ Cung Trầm Tưởng

 

Sinh hoạt Văn học Nghệ Thuật Mùa Thu Vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức một buổi hàn huyên và ăn trưa với Thi Sĩ Cung Trầm Tưởng nhân dịp phát hành ” Một Hành Trình Thơ” của Thi sĩ . Sau đây là một số hình ảnh ngày 28 tháng 10 năm 2012 tại Nhà Hàng Harvest Moon.

Xin click vào ảnh để xem

Ảnh của Dang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


eight + 5 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>