Các bài văn trúng giải

Video clip ngày trao giải thưởng Em viết Tiếng Việt

Untitled-1danh sachGiải Quỳnh Anh:  Huỳnh Ngọc Vi Đan

Giải Vương Đức Lệ: Nguyễn Phạm Thái Phúc

Giải Hà Bỉnh Trung: Phạm Laura

Giải Đặc Biệt Tài Năng Trẻ: Ada Giang Lam

Giải Danh Dự Ý Tưởng Hay và Ước Mơ Đẹp: Lâm Phong Phạm

Giải Đặc Biệt: Bui Huu Tinh-Yen

Giải Đặc Biệt 12 tuổi Nguyễn Bảo Ngọc Elizabeth

Giải Đặc Biệt Sinh Viên  : Hà P. Nguyễn

Giải Xuất Sắc Sinh Viên: Huỳnh Anh Cẩm Trân

Cảm nghĩ của Cô Mộng Hoa về ngày lễ trao giải Em Viết Tiếng Việt

Bài tường thuật về buổi lễ Trao Giải Em Viết Tiếng Việt của Tuyết Mai 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


3 + = eight

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>