Hình ảnh Tiệc ngày Lễ Tạ Ơn 2017

VietTV

Ảnh : Van Han

This slideshow requires JavaScript.

 

Ảnh Nhất Hùng

This slideshow requires JavaScript.

Ảnh Dominick Dinh

This slideshow requires JavaScript.